Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mikamia cordata (Burm.f.) B.L. Robins.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây chão; Dây kẹ; mỹ đằng; cúc leo
Tên khác: Eupatorium cordatum Burm.f.; E. volubile Vahl; Mikania volubile (Vahl) Willd.; M. scandens Willd.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Mikamia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024