Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Microtoena insuavis (Hance) Dunn
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Dải nhỏ; Vi thắng; Quan thần hoa
Tên khác: Gomphostemma insuavis Hance; Microtoena esquirolii Levl.; M. cymosa sensu Hemsl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Microtoena

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024