Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Microstegium vagans (Nees ex Steud.) A. Camus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vi phướng lạc; Vi phướng đẹp; Cỏ rác
Tên khác: Pollinia vagans Nees ex Steud., Microstegium vagans (Nees ex Steud.) Hand.-Mazz., Pollinia grata Hack., Microstegium gratum (Hack.) A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Microstegium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024