Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f. 1893 (CCVN, 2: 984).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm lá nho; Bìm bìm lá nho
Tên khác: Convolvulus vitifolius Burm. f. 1768. Ipomoea vitifolia (Burm. F.) Blume, 1826 (FGI, 4: 269), non Sweet (1782).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024