Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia subsessilis (Courch. & Gagnep.) N. T. Nhan, 1990.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm không cuống
Tên khác: Ipomoea subsessilis Courch. & Gagnep. 1914 (FGI, 4: 255). Merremia subsessilis (Courch. & Gagnep.) Phamh. 1993, comb. Superfl. (CCVN, 2: 983).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024