Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia quinata (R. Br.) Ooststr. 1953 (CCVN, 2: 982).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm năm lá
Tên khác: Ipomoea quinata R. Br. 1810 (FGI, 4: 258). Convolvulus quinatus (R. Br.) Spreng. 1824.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024