Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia mamomosa (Lour.) Hallier f. 1897 (CCVN, 2: 982).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm vú; Khoai tù
Tên khác: Convolvulus mammosus Lour. 1790. Ipomoea gomezii C. B. Clarke, 1883 (FGI, 4: 254).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024