Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia eberhardtii (Gagnep.) N. T. Nhan, 1990 (SVF, 1: 182).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm eberhardt
Tên khác: Ipomoea eber-hardtii Gagnep. 1914 (FGI, 4: 268; CCVN, 2: 997).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024