Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia boisiana (Gagnep.) Ooststr. 1939 (CCVN, 2: 980).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm bois
Tên khác: Ipomoea boisiana Gagnep. 1914 (FGI, 4: 263).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Merremia boisiana - SonHoang.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Merremia boisiana - SonHoang.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024