Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia bimbim (Gagnep.) Ooststr. 1939 (CCVN, 2: 980).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm bìm; Bìm bìm đất
Tên khác: Ipomoea bimbim Gagnep. 1914 (FGI, 4: 247).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024