Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Merremia aegyptia (L.) Urb. 1910 (CCVN, 2: 979).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bìm ai cập; Mìm năm lá
Tên khác: Imopoea aegyptia L. 1753. Operculina aegyptia (L.) House, 1906. Merremia aegyptia (L.) Gamble, 1923. Spiranthera aegyptia (L.) Roberty, 1964. Ipomoea pentaphylla Jacq. 1788 (FGI, 4: 239).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Convolvulaceae
Chi: Merremia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024