Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Menispermaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiết dê (Dây mối, Phòng kỷ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Menispermaceae Juss. 1789

Dây leo có lá hình trứng hay tròn ít khi dạng mác.

Cụm hoa chuỳ gồm nhiều bông. Hoa nhỏ, mẫu 3, khác gốc, 6 lá đài, không có cánh hoa, 6 nhị. Hoa cái có 6 nhị lép, bầu 3 ô. Hạt dạng con sò có vân đẹp.

Thế giới có 70chi, 450 loài, phân bố chủ yếu ở rừng nhiệt đới, ít ở ôn đới, những loài sơ đẳng nhất phân bố tập trung ở Đông Á và Bắc Mỹ.

Việt Nam có 18 chi, 40 loài.

Phân loại: Họ được chia thành 8 tông dựa trên cấu trúc hạt: Triclisieae, Peniantheae, Tinosporeae, Hyperbaeneae, Menispermeae (đài và tràng phân biệt), Coscinieae, Fibraureae, Anomospermeae (đài và tràng giống nhau). Họ này gần với Lardizabalaceae.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài làm thuốc (Stephania rotunda, Coscinium fenestratum).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024