Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Melastomataceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mua
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Melastomataceae Juss. 1789

Cây gỗ nhỏ, cây bụi hoặc thảo, thân vuông. Lá đơn nguyên, mọc đối, không lá kèm, thường có 3 - 5 gân gốc (gân vòng cung) còn các gân ngang song song.

Hoa mẫu 4 - 5, 5 - 4 vòng, thùy đài xếp van, thường có vòng tràng phụ ở giữa cánh hoa và nhị, cánh hoa có mầu sắc sặc sỡ, nhị thường có nhị lép và dạng đòn bẩy, mào trung đới rất dị dạng. Bầu giữa đôi khi bầu dưới bởi đôi khi có sự đổi chỗ của giá noãn trung trụ trên mặt phẳng của lá noãn, có nhiều noãn đôi khi 1 noãn.

Quả nang hay mọng có nhiều hạt hay một hạt

Thế giới có 200 chi, 4000 loài, phân bố ở Ôn đới nhưng chủ yếu nhiệt đới, á nhiệt đới, trung tâm Nam Mỹ

Việt Nam có 30 chi, 115 loài.

Phân loại: Chia ra 3 phân họ, 13 tông. Phân họ lớn nhất Melastomatoideae, Astronioideae và Memecyloideae có quan hệ với Myrtaceae qua Memecyloideae và với Combretaceae

Giá trị kinh tế: Gỗ cứng, ăn quả, làm cảnh và làm thuốc

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024