Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Mastixiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Búi lửa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Mastixiaceae - Họ Búi lửa:

Gần với Cornaceae (lá mọc đối hay mọc cách, cũng thường có lông chĩa nạng, hoa lưỡng tính, mẫu 5, có triền trong nhị, quả hạch 1 hạt...)

Cụm hoa chuỳ hoặc chùm (chứ không hình đầu), cánh hoa thường xếp lợp (chứ không xếp van), nhị 5 xen kẽ với cánh hoa, hoặc nhị 10 diplostemon, bầu 1 ô và hạt chứa phôi cong.

Thế giới có 2 chi và 25 loài, phân bố ở châu Á.

Việt Nam có 3-4 loài, có cả DiplopanaxMastixia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales

CÁC CHI
Diplopanax
Mastixia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024