Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Markhamia stipulata var. kerrii
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đinh; Đính giốc, Lò đo, Ruột mèo, Thiết đinh, Thiết đinh lá bẹ; Thò đo
Tên khác: Spathode stipulata Wall.; Spathodea caudafelina Hance; Markhamia caudafelina (Hance) Sprague; Markhamia stipulatat var. caudafelina (Hance) Santisuk;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Markhamia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023