Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mariscus cyperinus Vahl, 1806
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói tương lát
Tên khác: Mariscus umbellatus var. cyperinus (Vahl) E. Camus, 1912. - Cyperus cyperinus (Retz.) Suringar, 1898. - Kyllinga cyperina Retz. 1791;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Mariscus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023