Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mariscus compactus (Retz.) Druce, 1917
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói tương gié rậm; Cói cạnh; Lác ba đào; Cói tương
Tên khác: Cyperus compactus Retz. 1789 (CCVN, 3:696). - Sphaeromariscus microcephalus E. Camus, 1910 (FGI, 7:79);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Mariscus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024