Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Maricus umbellatus Vahl, 1806
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói tương hoa tán; Cói dù; lác đuôi chồn
Tên khác: Scirpus cyperoides L. 1771 .- Cyperus cyperoides auct. (CCNVN, 2:794; CCVN, 3:697), non (L.) Kuntze (1898);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Maricus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023