Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Maricus dregeanus Kunth, 1837
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói tương ngờ; Bạc đầu ngờ
Tên khác: Cyperus dubius auct. (Kuk. 1936; CCNVN, 2:796; CCVN, 3:697), non Rottb. (1773);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Maricus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023