Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Marantaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Củ dong (Hoàng tinh, Huỳnh tinh)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Marantaceae Peters. 1888

Cây thảo có thân củ. Lá có phiến to có đốt, hệ gân lông chim với các gân bên song song. Cụm hoa chùy ở đỉnh hay nách lá gồm nhiều lá hoa khô xác.

Hoa không đều lưỡng tính, mẫu 3, nhị sinh sản gồm 1 / 2 bao phấn đính trên mép của cánh hoa, bầu dưới. Hạt có phôi cong hình móng ngựa

Thế giới có 32 loài 350 chi, phân bố ở Chủ yếu nhiệt đới, đặc biệt châu Mỹ

Việt Nam có 7 chi, 15 loài

 Phân loại: Có hai tông: Phrymeae (bầu 3 ô) và Maranteae (bầu 6 ô). Nó có họ hàng với Zingiberaceae, Musaceae, Cannaceae và Strelitziaceae. Họ này tiến cao nhất trong nhóm bởi sự tiêu giảm mạnh của nhị và lá noãn.

Giá trị kinh tế: Lấy bột ăn (Maranta arundinacea), hoa và củ của Calathea ăn được, lá dùng để lợp hay giói, nhiều cây làm cảnh: Maranta và Calathea.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales

CÁC CHI
Calathea
Donax
Maranta
Phrynium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024