Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mapania palustris (Hassk.) F. - Vill. in Blanco, 1877 (CCVN, 3:704)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói lá dứa ẩm lầy; Lác dứa đầm lầy
Tên khác: Pandonophyllum palustre Hassk. In Hoev. & De Vriese, 1843 [ ex Steud. 1855]. - Lepironia palustris Miq. 1870;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Mapania

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023