Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mapania macrocephala (Gaudich.) K. Schum. ex Warb. 1891
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói lá dứa bông to; Cỏ mâp; Cói lá dứa; Lác dứa
Tên khác: Hypolytrum macrocephalum Gaudich. 1829;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Mapania

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023