Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mallotus phongnhaensis Thin & Kim Thanh
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bùng bục phong nha
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Mallotus phongnhaensis 1 - Thin et Thanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Mallotus phongnhaensis 1 - Thin et Thanh.jpg

 

Mallotus phongnhaensis 2 - Thin et Thanh.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Mallotus phongnhaensis 2 - Thin et Thanh.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Mallotus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024