Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mallotus philippensis (Lam.) Muell.-Arg.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cánh kiến; Mọt; rùm nao; thuốc sán; ba chia; thổ khang sải
Tên khác: Croton philippense Lam.; Mallotus multiglandulosus auct., non (Reinw. ex Blume) Hurtsawa;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Mallotus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023