Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mallotus macrostachyus (Miq.) Muell.-Arg.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhung diện đuôi to; Bùm bụp bông to; ruối đuôi to; nhung diện trắng; ruối trắng
Tên khác: Rottlera macrostachya Miq.; Mallotus albus Muell.-Arg.; M. tetracoccus (Roxb.) Kurz;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Mallotus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023