Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Mallotus clellandii Hook.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhung diện clelland; Nhung diện không lông; ruối không lông; ruối clelland
Tên khác: Coelodiscus glabriusculus auct., non Kurz; Mallotus glabriusculus auct., non (Kurz.) Pax & Hoffm.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Mallotus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023