Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Malaxis ophrydis (Koenig) Ormerod
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ái lan; Ái lan lá rộng; Diện lan; Lan đất
Tên khác: Epidendrum ophrydis Koenig, Dienia ophrydis (Koenig) Ormerod & Seidenf., Malaxis latifolia Smith in Rees, Dienia congesta Lindl., Microstylis congesta (Lindl.) Reichb. f. in Walp., Microstylis carnulosa Rolfe ex Downie, Liparis krempfii Gagnep., Liparis turfosa Gagnep., Anaphora liparioides Gagnep., Microstylis dalatensis Guillaum., Malaxis vietnamensis Ban & Huyen;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Malaxis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024