Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Malaisia scandens (Loureiro) Planchon
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Malaisia scandens - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Malaisia scandens - VHUNG.jpg

 

Malaisia scandens 2- VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Malaisia scandens 2- VHUNG.jpg

 

Malaisia scandens 3- VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Malaisia scandens 3- VHUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Moraceae
Chi: Malaisia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023