Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Madhuca elliptica (Pierre ex Dubard) H. J. Lam
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Viết; Sến bầu dục; Sến núi đinh
Tên khác: Dasyaulus elliptica Pierre ex Dubard, Payena elliptica (Pierre ex Dubard) Lecomte;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Sapotaceae
Chi: Madhuca

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024