Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Maclurochloa tonkinensis K. M. Wong
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGLoài mới Maclurochloa tonkinensis (phân họ Tre, họ Hòa thảo) phát hiện ở Việt Nam

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Maclurochloa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023