Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Machaerina rubiginosa (Spreng.) T. Koyama, 1961 (CCVN, 3:669)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kiếm diệp lông
Tên khác: Fuirena rubiginosa Spreng. 1807 .- Baumea crassa Thwaites, 1864. - Machaerina crassa (Thwaites) T. Koyama, 1956. - Cladium crassum (Thwaites) Kuk. 1940;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Machaerina

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024