Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Macaranga kurzii (Kuntze) Pax & Hoffm.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Săng bù; Lá nến gai; mã rạng kurz; ba soi lá bắc; ko se
Tên khác: Tanarius kurzii Kuntze; Macaranga andersonii Craib;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Macaranga

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023