Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lysionotus pauciflorus Maxim.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nở lưng ít hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Lysionotus pauciflorus - VHUNG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Lysionotus pauciflorus - VHUNG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Lysionotus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024