Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lysimachia siamensis Bonati
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trân châu trườn; Lý mạch xiêm
Tên khác: Lysimachia eberhardtii Bonati, Lysimachia scandens Bonati, Lysimachia japonica auct., non Thunb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Primulales
Họ: Primulaceae
Chi: Lysimachia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023