Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lysimachia insignis Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trân châu hoa vàng; Cỏ bài; Trân châu ba lá; Tam trương diệp
Tên khác: Lysimachia insignis form. Flaviflora P. K. Loc;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Primulales
Họ: Primulaceae
Chi: Lysimachia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024