Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Lycopodium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thạch tùng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Thân thảo, nhiều năm, thân nằm ngang trên mặt đất, từ đó mọc lên thân thẳng đứng, phân nhánh đôi, cao đến vài chục cm. Thân được bao phủ bởi các lá nhỏ mọc xoắn ốc, có 1 gân giữa.

Trung trụ hình mãng - gỗ và libe xếp từng mãng xem kẽ nhau. Thân không có ruột và không có tầng phát sinh nên không có cấu tạo thứ cấp.

Túi bào tử hình thân nằm ở gốc lá bào tử, tập hợp thành bông nằm ở đầu các nhánh thẳng đứng của thân. Lá bào tử xếp thành từng lớp bao quanh trục bông.

Bào tử giôïng nhau, hình khối 4 mặt. Nẩy mầm cho nguyên tản lưỡng tính, không có màu sống hoại sinh và có rễ nấm mới phát triển được. Mặt trên nguyên tản có nhiều túi tinh và có túi trứng. Tinh trùng có 2 roi.

Sau khi thụ tinh hợp tử phát triển thành phôi, lúc đầu còn sống trên nguyên tản về sau phát triển thân, lá và rễ thật rồi thành cây trưởng thành sống độc lập.

Trong chu trình sống của Thông đất có sự xen kẽ thế hệ với thế hệ bào tử (2n) chiếm ưu thế.

Ở nước ta, chi Lycopodium có 9 loài, 2 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Lycopodiophyta
Lớp: Lycopodiopsida
Bộ: Lycopodiales
Họ: Lycopodiaceae

CÁC LOÀI
Lycopodium casuarinoides
Lycopodium clavatum
Lycopodium complanatum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024