Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lycianthes macrodon (Wall. ex Nees) Bitter,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cà ngủ cuống to
Tên khác: Solanum macro-don Wall. ex Nees., Lycianthes biflora (Lour.) Bitter var. macrodon (Wall. ex Nees) D. B. Deb, Solanum pachypetalon Spreng., Lycianthes pachypelata (Spreng.) Bitter,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales
Họ: Solanaceae
Chi: Lycianthes

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024