Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Luisia morsei Rolfe in Forbes & Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan san hô; Kim thoa; Lụi morse
Tên khác: Luisia tonkinensis Schlechter, Luisia teretifolia auct., non Gaudich., Luisia brachystachys auct. (Guillaum.), non Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Luisia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024