Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Luffa cylindrica (L.) M. Roem. 1846 (CCVN, 1: 719)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mướp; Mướp hương; mướp ta
Tên khác: Momordica cylindrica L. 1753. - Luffa aegyptiaca Mill. 1768. - L. cylindrica var. insularrum Gagnep. 1921;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Luffa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024