Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ludwigia adscendens (L.) Hara
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau dừa nước; Rau dừa trâu; Du long thái
Tên khác: Jussieua adsendens L., Jussieua repens L., Ludwigia repens Forst., Cubospermum palustre Lour., Ludwigia palustris (Lour.) A. Chev., non Ell.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Onagraceae
Chi: Ludwigia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023