Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ludisia discolor (Ker.-Gawl.) A.Rich. in Bory de St.-Vincent
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thạch tầm; Lan lá gấm; Lá gấm; Cẩm ngũ hổ; Lan tuyết
Tên khác: Goodyera discolor Ker-Gawl., Haemaria discolor (Ker-Gawl.) Lindl., Anoectochilus dawsonianus Low. ex Reichb. f., Haemaria dawsoniana (Low. ex Reichb. f.) Hasselr., Ludisia dawsoniana (Low. ex Reichb. f.) Aver., Haemaria discolor var. dawsoniana (Low. ex Reichb. f.) Reichb. f., Haemaria otletae Rolfe, Ludisia otletae (Rolfe) Aver., Haemaria pauciflora Gagnep., Haemaria discolor var. condorensis Gagnep., Haemaria discolor var. gratidis Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Ludisia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023