Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Lowiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hùng lan (Lâu lan)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Lowiaceae Rild. 1924

Gần với họ Thiên điều (Strelitziaceae), không có thân khí sinh.

Đài hoa hợp thành ống dài và mảnh, hoa rất không đều, cánh hoa giữa rất lớn tạo thành môi. Noãn nhiều, đính trên giá noãn trụ giữa. Bầu hạ, 3 ô.

Quả nang có hạt với tử y xẻ thành 3 thùy.

Thế giới có 1 chi, 5 loài, phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và Nam Trung Hoa

Việt Nam có 1 loài duy nhất, Hùng lan việt - Lowia vietnamica

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales

CÁC CHI
Lowia
Orchidantha

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024