Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Loranthaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tầm gửi, Chùm gửi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Loranthaceae - Họ Tầm gửi:

Cây bụi hay bụi nhỏ, thường sống bán ký sinh bám trên cây khác với lá màu xanh, có khi không lá với thân màu xanh, có đốt. Lá đơn mọc đối hay mọc vòng.

Hoa thường lưỡng tính, đều hay không đều. Rất đặc trưng bởi cụm hoa (chùm, bông hay tán) gồm những nhóm 3 hoa (Triad) đầy đủ hoặc hoa giữa thoái hóa để thành nhóm 2 hoa (Dyad), thậm chí 2 hoa bên tiêu giảm để có hoa đơn độc thứ cấp (mỗi hoa có 3 lá bắc ở gốc bầu). Hoa có ống dài màu đỏ hay vàng hoặc tía, thường hơi cong với các thùy bao hoa ở đỉnh, mẫu 4-5, bầu dưới có ngấn rõ. Khi hoa nở thường các cánh hoa dễ rụng. Bao hoa thường thành 2 vòng (mỗi vòng 2-3 chiếc, rời hay hợp thành ống) dạng cánh hoa, có mầu. Ngoài bao hoa còn có tiểu đài hình vòng hay có răng, không đều. Nhị đẳng số (4-6) và đối diện với các lá bao hoa.

Quả mọng hay ít khi là quả khô.

Thế giới có 70 chi và 940 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới, ít ở vùng Ôn đới.

Việt Nam có 5 chi và gần 35 loài.

Phân loại: Có phân họ: LoranthoideaeViscoideae. Một số tác giả coi 2 phân họ này như 2 họ. Có lá và cụm hoa gần với Myrtaceae, có thể SantalaceaeMisodendraceae là gần nhất.

Giá trị kinh tế: Làm thuốc (Loranthus, Macrosolen)

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales

CÁC CHI
Dendrophthoe
Elytranthe
Helixanthera
Macrolene
Macrosolen
Taxillus
Viscum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024