Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Lobeliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lỗ bình, Bã thuốc, Sơn cánh thái, Lô biên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Lobeliaceae - Họ Lỗ bình:

Họ này có dạng sống từ cây thảo đến cây gỗ. Lá đơn, nguyên, mọc cách và không lá kèm.

Hoa đối xứng 2 bên với cánh hoa có màu sắc sặc sỡ, thường lưỡng tính, mẫu 5, với cánh hoa dính và cong lại. Nhị 5 rời hay dính với cánh hoa, bao phấn dính lại thành ống và bao quanh vòi nhụy, 3 cái trên dài hơn các cái dưới. Bầu dưới có 2-3 ô với nhiều noãn đính góc bên.

Quả thường là quả mọng, không mở hoặc mở.

Thế giới có 35 chi và 1200 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới của bán cầu Nam, ít có ở vùng Ôn đới bán cầu Bắc.

Ở Việt Nam có 3 chi và chừng 10 loài.

Phân loại: Họ này chia làm 2 tông dựa trên đặc điểm của bầu và quả: Tông Lobelieae: Bầu nhọn ở đỉnh, quả mở (Lobelia) và tông Delisseae: Bầu bằng có đỉnh, quả không mở (Pratia). Họ này tiến bộ hơn Campanulaceae với hoa không đều, nhị dính và có ancaloit. Quan hệ giữa hai họ này rất gần nên một số tác giả nhập thành một họ.

Giá trị kinh tế: Nhiều câu làm cảnh (Hippobroma longiflora) và làm thuốc (Lobelia nicotianifolia).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales

CÁC CHI
Hippobroma
Lobelia
Pratica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024