Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lobelia heyniana Roem. & Schult. 1819.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sơn cánh thái; Lỗ bình tích lan
Tên khác: Lobelia zeylanica auct. (FGI, 3:678; FCLV, 9:34; CCVN, 3: 120; SVF, 2:116), non L. (1753). - L. affinis Wall. ex Don, 1834 (FGI, 3:679);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Lobeliaceae
Chi: Lobelia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023