Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Livistona chinensis (Jacq.) R. Br.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cọ xẻ; kè tàu; Kè tàu
Tên khác: Latania chinensis Jacq.; Saribus chinensis (Jacq.) Blume;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae
Chi: Livistona

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023