Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Litsea verticillata Hance
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Bời lời (lá mọc) vòng; Bời lời cuống ngắn
Tên khác: L. multiumbellata lecomte; L. brevipetiolata Lecomte; L. verticillata var. brevipetiolata (Lecomte) Allen; L. multiumbellata forma annamensis Liou; L. multiumbellata forma annamensis (Liou) Allen;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Litsea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023