Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Litsea coreana Levl. var. sinensis (Allen) Y. C. Yang & P. H. Huang;
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bời lời trung quốc
Tên khác: Actinpdaphne lancifolia (Seib. & Zucc.) Meisn. var. sinensis Allen;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Litsea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024