Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lithocarpus scortechinii (King ex Hook.f.) A. Camus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ vảy lông; Sồi đá vảy lông; dẻ đà nẵng; sồi lá con bài
Tên khác: Quercus scortechinii King ex Hook.f.; Pasania scortechinii (King ex Hook.f.) Schottky; Synaedrys scortechinii (King ex Hook.f.) Koidz.; Lithocarpus eriolepis A. Camus; L. smitinandianus A. Camus; L. touranensis (Hickel & A. Camus) A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Lithocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024