Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lithocarpus pachycarpus (Hickel & A. Camus) A. Camus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ trái dày; Sồi đá trái dày; dẻ nạc dày
Tên khác: Pasania pachycarpa Hickel & A. Camus; Lithocarpus "pachysarca" (Hickel & A. Camus) sec. Phamh.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Lithocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023